- ب ب +

منشأ دردها (حدیث روز)

امام صادق علیه السلام

کُلُّ داءٍ مِنَ التُّخَمَةِ، ما خَلَا الحُمّى؛ فَإِنَّها تَرِدُ وُروداً.

«هر دردى از پرخورى (/بدگوارى) است، جز تب که به گونه اى به سراغ انسان مى آید [و دلایل دیگرى دارد].»

 

 

الکافی : ج ٦ ص ٢٦٩ ح ٨