شماره صفحه از 15   »

۱ حکایت خیّام و خرِ بارکش
۲ هنر وازه سازی علمی در زبان فارسی
۳ پیوند اسطوره و مَجاز
۴ «چگونه "فلسفه" به "داستان" نزدیک شد؟
۵ بهار دل دوست‌دار علی
۶ ادبیات و رئالیسم جادویی
در دنیای رئالیسم جادویی، چیزی پیش‌پاافتاده به پدیده‌ای خارق‌العاده تبدیل می‌شود و بالعکس، امری جادویی تبدیل به ساده‌ترین چیز می‌شود؛ زندگیِ روزانه در این‌گونه داستان‌ها و کتاب‌ها جادویی می‌شود…
۷ متنِ پنهانِ شعرِ حافظ
۸ میرداماد و سنت دشوار نویسی
۹ دوش در میکده با آن صنم قافیه‌دان
۱۰ تحلیل داستان کوتاه از طریق علوم طبیعی
متنی که در ادامه می‌آید نوشته‌ کوتاهی از بورخس است. این متن را به تازگی در کتاب‌خانه کوچک شخصی بورخس در دفتر کارش در کتابخانه ملی بوئنس‌آیرس پیدا کرده‌اند.
۱۱ آشنایی‌زدایی در ادبیات
آشنایی‌زدایی آشنایی‌زدایی یعنی غریبه کردن مفاهیم آشنا و عادی شده تا بتوان به آن‌ها تازگی دوباره بخشید و از آن‌ها درک لذت بیشتری کرد. آشنایی‌­زدایی در پی آن است که در خواننده و شنونده تأثیر بگذارد و او را به اوج لذت برساند، پس برای این منظور، دنیای آشنا و معمولی زبان را در هم می‌ریزد، بدین صورت که کلمات در معنای مألوف و عادی خود به کار نمی‌روند.
۱۲ غزل فارسی، مادرِ همهٔ غزل‌های جهان
۱۳ محاسن افعال و بدایع اقوال
۱۴ خودشکوفایی سعدی
سعدی، از واقع‌گراترین شعرا و نویسندگان زبان و ادب فارسی است. به خصوص در گلستان که بهترین جلوه‌گاه واقع نگری‌های اوست هیچ‌گاه جانب واقعیت را رها نمی‌کند و سعی می‌کند عملی‌ترین راه ها را برای حلّ مشکلات و نیازهای اساسی بشر ارائه دهد.
۱۵ مثنوی، کتابی با نامی غریب و اسلوبی نامعهود
۱۶ تجلّی «گومیزشن» و «وزارشن» در شاهنامه فردوسی
گومیزشن و وزارشن به دو دوره از مهم‌ترین ادوار آفرینش در اساطیر ایرانی اطلاق می‌شود که طی آن، نبرد میان دو بن متخاصم خیر و شر، به شدیدترین مرحله خود می‌رسد و در نهایت به پیروزی نهایی خیر بر شر می‌انجامد. اعتقاد به نبرد و درگیری میان دو اصل نیک و بد که اساس تفکّر اسطوره‌ای ایرانی را تشکیل می‌دهد.
۱۷ گر مرا سودای آن یار کمانکش نیستی
۱۸ راوی اول شخص
در هر روایت، ارتباط میان داستان و مخاطب، بر عهدة راوی است؛ از این رو، راوی، یکی از ارکان و شالوده​های هر روایت به شمار می​رود. بررسی نقش و کارکردهای انواع راوی، موضوعی است که در دانش روایت​شناسی بتفصیل بدان پرداخته شده و توجه بسیاری از منتقدان روایت​شناس را به خود جلب کرده است؛ به گونه​ای که امروزه مباحث مرتبط با انواع راوی، در دانش روایت​شناسی، بسیار گسترده و متنوّع است.
۱۹ بن­مایه‌‎­های دینی داستان امیرارسلان
امیرارسلان واپسین نمونة برجسته و اثرگذار جریان زوال­یافتة داستان­های روایی فارسی است که در عصر قاجار به­صورت نقّالی توسّط نقیب­الممالک شیرازی روایت شده و به­وسیلة توران­دخت، فرزند ناصرالدّین­شاه به­کتابت درآمده است. تأثیر و نفوذ این داستان در صفوف مختلف اجتماعی- فرهنگی ایران، خود گویای اهمیت و جایگاه این اثر بوده است،
۲۰ پیشینه تاریخی عیار و جوانمرد
اندک‌اندک در کلمه‌ی «جوان»، مفهوم «دلیری» و «بخشندگی» نیز دمیده شده است... و به‌تدریج برای دارندگان این «عنوان» سال‌به‌سال و قرن‌به‌قرن و با تنوع جغرافیایی ایران و جهان اسلامی صفات و امتیازاتی در نظر گرفته شده است که با تحول این صفات تاریخ آیین جوانمردی و فتوت در جهان اسلام، به‌ویژه در میان ایرانیان، شکل گرفته است.
۲۱ مور همان به که نباشد پرش
۲۲ بررسی سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی
در بیش از یک‌چهارم سروده‌های فارسیِ تاریخ بیهقی اختلافاتی در ضبط ابیات در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی ـ سیّدی دیده می‌شود که به اختلاف معنی انجامیده ‌است.
۲۳ ادبیات گمانه‌زن
این مطلب تلاشی است برای تغییر نقطۀ تمرکز از پیرامون به مفهوم که امید می‌رود به زودی پایه‌ای برای ارایۀ تعریف و تحریر مانیفیستی برای ادبیات علمی-تخیلی، فانتزی، وحشت و کارآگاهی فراهم کند که بر روی هم (در ترجمه ای که هنوز هم چندان رسا نیست) ادبیات گمانه زن نامیده می‌شوند.
۲۴ تفسیری عرفانی از هفت خان رستم
«هفت‌خوان رستم» نبردهای هفت‌گانه‌ای است که رستم (پهلوان ایران زمین و قهرمان ملی ایران)برای نجات کیکاووس ـ شاه وقت ـ انجام داد و کیکاووس که نامش در اوستا نیز آمده، کسی است که همچون نخست بی‌مرگ آفریده شده بود؛ اما دیوان برای اینکه مرگ را بر او چیره گردانند، ‌فریبش دادند و او را به فرمانروایی هفت‌کشور مغرور ساختند، آنگاه هوس پرواز به آسمان را به دلش افکندند تا مگر آنجا را نیز تسخیر کند.
۲۵ مرد از عقل محترم است
۲۶ دلایل جدانویسی در قیاس با پیوسته‌نویسی
حدود هزار و دویست سال است که خط کنونی فارسی، میراثی بزرگ از فکر و فرهنگ و فضیلت پارسیان را به دوش ‌کشیده است. این خط و زبان زنده، مثل هر خط و زبان دیگر، علاوه بر توانمندی‌ها، مزیت‌ها و زیبایی‌ها، از ناتوانایی‌ها، دشواری‌ها و بیماری‌هایی رنج می‌برد 3 که نیازمند چاره‌اندیشی و درمان است؛ بویژه آن‌که برخی ضرورت‌ها و نیازمندی‌های تازة ما در این روزگار‌، باعث برجستگی و بزرگی آن مشکلات و کمبودها شده و در نتیجه تسریع در چاره‌اندیشی و بازاندیشی را موجب شده است.
۲۷ بررسی اجزای کلام در جنیدنامه
ز جمله بررسی‌های مفید برای آشکار شدن ساز و کار روایت‌ها و به طور خاص قصّه‌های عامیانه، روش تجزیه و تحلیل تودوروف، نظریه‌پرداز عرصه ساختارگرایی است که در تحلیل روایت‌های اسطوره‌ای به کار گرفته شده است.
۲۸ هویّت انسان از دیدگاه نظامی
پنج گنج، آیینة تمام‌نمای شخصیّت نظامی است که شاعر در آن غیر از جذبة عشق و زهد، متوجّه جلوه‌های گوناگون حیثیت و عظمت گوهر انسانی بوده است. او در سیمای قهرمانان قصّه‌هایش هویّت انسان آرمانی را به تصویر کشیده و از بازنمود واقع‌نمایانة ویژگی‌های هویّتی قهرمانان داستان‌هایش پرهیز کرده و بیشتر یک تیپ از افراد را در نظر گرفته است.
۲۹ گفتی ز دل برون کن غمهای بیکران را
۳۰ فرهنگ شرح بحر‌ الغرائب یا لغت حلیمی
با‌توجه‌به نقل بسیاری از اشعار رودکی در فرهنگ‌های لغت و دسترسی‌نداشتن این بزرگان به برخی از این فرهنگ‌ها، همچنین وجود ابیات نو، ضبط‌های متفاوت و انتساب‌های برخی ابیات رودکی به شاعران دیگر و برعکس، یکی از این فرهنگ‌های لغت در این پژوهش بررسی می‌شود. این اثر، فرهنگ شرح بحر الغرائب یا لغت حلیمی است.
۳۱ شاهِ مردان
جوانمرد اگر راست خواهی ولی‌ست/کرم پیشهٔ شاهِ مردان علی‌ست
۳۲ «ذهنیتِ معنا» به جای «جست‌وجویِ معنا»
آن‌چه در ادامه می‌آید ترجمه‌یِ قسمتی از فصل ششمِ کتابی است از لِبون که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است.
۳۳ سالک راه خدا پادشه ملک سخن
۳۴ نثر و سبک ابوالفضل بیهقی (تاریخ بیهقی)
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی دربارهٔ صفاریان، سامانیان و دورهٔ پیش از برآمدن و پادشاهی محمود غزنوی دارد.
۳۵ تشبیهات و استعارات در تاریخ جهانگشای جوینی
تاریخ جهانگشای جوینی، برجسته‌ترین اثر تاریخی عهد مغول است. بسیاری از مورّخان قرن هفتم و حتی تاریخ نویسان امروزی در سراسر جهان در نوشتن آثارشان به این کتاب نظر خاصی داشته‌اند. جوینی با کلام نافذ خویش، تصاویری دقیق و ناب از سه دوره تاریخی مغول، خوارزمشاهیان و اسماعیلیان ارائه داده است.
۳۶ مراحل حل مسأله‌های ادبی
رواج و گسترش تحقیقات مسأله‌ محور در عرصه زبان و ادبیات فارسی، نیازمند توجّه جدّی به اصول و ضوابط آن، تغییر نگرش در پژوهشگران ادبی، تجدید نظر در برنامه‌های درسی مراکز آموزش عالی و بازنگری در شیوه‌ها و مراحل اجرای طرحهای پژوهشی در این رشته است.
۳۷ داستانی از مرزبان‌نامه و دو نظیر آن
۳۸ حسن تعلیل صناعت دوم حافظ
حسن تعلیل صناعتی است که در آن شاعر دلیلی ادعایی برای پدیده ­ای می­ آفریند یا بین دو پدیده رابطۀ علت و معلولیِ تخیّلی ایجاد می­کند.
۳۹ اهمیت دستور زبان فارسی در آموزش زبان به غیر فارسی زبانان
زبان فارسی پشتوانه ادبی، فرهنگی و تاریخی سرشار و نیرومندی دارد که آن را در میان زبان زنده دنیا برجسته و بازشناخته کرده است. این زبان نه تنها توانسته است در کنار فرهنگ پربار و پردامنه اسلام به حیات خود ادامه دهد بلکه با پذیرایی از آن، پس از زبان عربی دومین زبان اسلام شناخته می‌شود،
۴۰ کهن‌الگوی پیرخردمند در داستان «دژ هوش‌ربا»
کهن­ الگوها مفاهیم مشترکی هستند که در طول سالیان، در ناخودآگاه بشر انباشته شده­اند. نقد کهن­الگویی یکی از شاخه­های نقد ادبی جدید است که به بررسی کهن­الگوهای موجود در یک اثر ادبی می­پردازد.
۴۱ همگان خفته‌اند در دل خاک
۴۲ بی‌پروایی در تصحیح متن شاهنامه
۴۳ دربارۀ واژۀ جناب در «جناب آقای ...»
۴۴ ترا بتو از تو ترا می‌جویند
۴۵ فرهنگ عامه و زندگی
۴۶ چه‌گونگی پیدایش پرسش های شگفت آور خیام
۴۷ هر علمی که آن بتحصیل و کسب در دنیا حاصل شود
۴۸ زایدنویسی در زبان فارسی - بخش دوم
۴۹ نام زبان فارسی در انگلیسی
۵۰ رفتم در گلخنی تادلم بگشاید