- ب ب +

هاتین خوش هاتین + فیلم

اولین گروه از آزادگان سرافراز اسلام در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۳۶۹ از طریق مرز خسروی شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه وارد کشورمان شدند.

به نقل از ایرنا: استان کرمانشاه دارای یک هزار و ۹۴ آزاده است که هم‌اکنون ۸۶۲ نفر در شهرستان کرمانشاه ساکن هستند.ضمائم:
هاتین خوش هاتین