- ب ب +

نیم نگاهی به مکتب سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

شهید گرانقدر و عزیز حاج قاسم سلیمانی، از سربازی و شاگردی امام خمینی (ره) با رشد و تعالی به جایی رسید که مرادمان امام خامنه ای فرمود: ما به حاج قاسم... به چشم یک "مکتب" نگاه کنیم.

به نقل از خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی در یادداشتی با عنوان «نیم نگاهی به مکتب سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» آورده است:


مرادمان امام خامنه ای عزیز در ۲۷ دی ۱۳۹۸ فرمودند: ما به حاج قاسم، شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به چشم یک "مکتب" نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما را به چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز، با این چشم نگاه کنیم.

 

اگر بخواهیم شهید سلیمانی عزیز را به چشم یک مکتب نگاه کنیم، اول باید به سراغ تعریف مکتب برویم.


● مکتب چیست؟


مکتب یک طرحی است:
۱. جامع؛
۲. هماهنگ؛
۳. منسجم؛
۴. پویا؛
۵. دارای استدلال و منطق؛
۶. دارای هویت مستقل؛
۷. دارای استحکام ساختاری؛
۸. دارای پیوستگی مفهومی؛
۹. دارای توان الگوسازی؛
۱۰. دربرگیرنده:


الف: خطوط اصلی؛
ب: روش ها؛
ج: بایدها و نبایدها؛
د: خوب ها و بدها؛
ه: هدف ها؛
و: وسیله ها؛
ز: نیازها؛
ح: دردها و درمان ها؛
ط: مسئولیت ها و تکلیف ها؛
ی: نظام ارزشی.


۱۱. با هدف:
الف: رسیدن به کمال مطلق ؛
ب: تامین سعادت دو سرا؛
ج: نیل به حیات طیبه؛
د: حاکمیت ارزش های الهی؛
ه: استقرار عدالت اجتماعی.


● چه مکتب هایی؟
پس از شناخت تعریف مکتب، باید بدانیم چه مکتب هایی وجود دارد:
۱. مکتب اسلام ناب؛
۲. مکتب نبوی؛
۳. مکتب علوی؛
۴. مکتب حسینی؛
۵. مکتب جعفری؛
۶. مکتب مهدوی؛
۷. مکتب امام خمینی؛
۸. مکتب شهید سلیمانی.


تمام این مکتب ها در طول یکدیگر قرار دارند و مکتب شهید سلیمانی، منبعث از مکتب اسلام و مکتب امام خمینی (ره) است.


● مکتب شهید سلیمانی

مرادمان امام خامنه ای عزیز در ۱۳ دی ۱۳۹۸ فرمودند: او ( شهید سلیمانی ) نمونه برجسته ای از تربیت یافتگان اسلام و "مکتب" امام خمینی ( ره ) بود.
آن شهید عزیز در وصیت نامه خود می نگارد: خداوندا تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که یکی از برجسته ترین اولیایت را که قرین و قریب معصومین است، یعنی عبد صالحت، خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم.
شهید گرانقدر و عزیز حاج قاسم سلیمانی، از سربازی و شاگردی امام خمینی ( ره )، با رشد و تعالی به جایی رسید که مرادمان امام خامنه ای فرمود: ما به حاج قاسم... به چشم یک "مکتب" نگاه کنیم.

این بیان گرانسنگ به ما الهام می کند که شهید سلیمانی با منظومه فکری و مکتبش:
۱. به ما یک طرح جامع، منسجم و پویا می دهد؛
۲. به ما یک طرح اساسی، منطقی، و با هدف می دهد؛
۳. به ما یک طرح مستحکم، با جهان بینی الهی می دهد؛
۴. به ما یک دستور العمل قوی و نو ارائه می دهد:


این دستورالعمل، راجع به روش ها، باید ها، نبایدها، خوب ها، هدف ها، نیازها، مسئولیت ها، تکلیف ها و ارزش ها، به عنوان یک الگو عمل می کند و درباره همه ویژگی های انسان متعالی، حرف دارد.
حاج قاسم، خود الگویی عملی در این مکتب است، که با شاخص ها و ویژگی هایش، مرد میدان عمل شد.


● شاخص های شهید سلیمانی
شهید حاج قاسم سلیمانی دارای شاخص هایی است که ما در این نوشتار به برخی از آن اشاره می کنیم:
۱. خداشناسی خدامحور و خدا باور؛
۲. رزمنده ای خداجو و معاد باور؛
۳. فرماندهی برجسته؛
۴. مدیری شایسته؛
۵. مجاهدی آراسته و مقاوم؛
۶. حکیمی عاقل و معنویت گرا؛
۷. دانشمندی عاشق مطالعه و کتابخوان؛
۸. متفکری فهیم و اندیشه ورز؛
۹. سیاستمداری دیندار و بصیر؛
۱۰. وظیفه شناسی تکلیف گرا و متشرع؛
۱۱. دلسوزی مردم باور و مردم گرا؛
۱۲. مدافعی پا در رکاب و وقت شناس؛
۱۳.امام شناسی ولایت محور و ولایت مدار؛
۱۴. رهروی راه شناس و عاقبت اندیش؛
۱۵. متواضعی خودساخته و مخلص؛
۱۶. دشمن شناسی دشمن ستیز؛
۱۷. شیعه ای اسلام شناس و متدین؛
۱۸. ارزش شناسی وفادار به آرمان ها؛
۱۹. قاری ای مانوس با قرآن و دعا؛
۲۰. اعتمادگری به خدا و منتظر نصرت الهی؛
۲۱. مدافعی برای مظلومان و مستضعفان؛
۲۲. دنیاگریزی آبادگر و عدالت خواه؛
۲۳. جذب کننده ای بی بدیل و بی کینه؛
۲۴. دفع کننده ای الهی و سخت گیر؛
۲۵. ایثارگری جان نثار و شهادت طلب؛
۲۶. عاشقی شجاع و نترس؛
۲۷. ظرفیت شناسی قدرت آفرین؛
۲۸. تهدید شناسی فرصت آفرین.
تبیین این شاخص ها و تطبیق آن با گفتار و کردار شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی، نیازمند نگارش کتاب جامع شاخص های مکتب شهید سلیمانی و نظام فکری آن شهید گرانقدر می باشد، که از حوصله این نوشتار خارج است.