- ب ب +

سختیِ دوست داشتنی! (حدیث روز)

 
 
امام علی علیه السلام:

 
«إنَّ أفضَلَ النّاسِ عِندَ اللّهِ مَن کانَ العَمَلُ بِالحَقِّ أحَبَّ إلَیهِ ـ وإن نَقَصَهُ وکَرَثَهُ ـ مِنَ الباطِلِ وإن جَرَّ إلَیهِ فائِدَةً وزادَهُ».
 
«برترینِ مردمان نزد خداوند، کسى است که رفتار بر پایه حق ـ گرچه او را به سختى اندازد ـ ، برایش دوست داشتنى تر از باطل است؛ گرچه برایش سودآور شود» .

 
نهج البلاغه : خطبه ١٢٥