- ب ب +

باطل را شکافتم و حق را آشکار کردم! (حدیث روز)


 
 
امام باقر علیه السلام:
 
«إنَّ الحَقَّ استَصرَخَنی وَقَد حَواهُ الباطِلِ فی جَوفِهِ، فَبَقَرتُ عَن خاصِرَتِهِ وَاطَّلَعتُ الحَقَّ عَن حُجُبِهِ حَتَّى ظَهَرَ وَانتَشَرَ، بَعدَ ما خَفیَ وَاستَتَرَ».
 
«حق، که باطل، آن را در شکم خود گرفته بود، از من فریاد طلبید، و من پهلوى باطل را شکافتم و حق را از میان پرده‌هاى شکم آن درآوردم و پس از آن حق که پوشیده و پنهان بود، آشکار و منتشر شد» .
 
 
ربیع الأبرار : ج٢ ص ٦٠٣