- ب ب +

مورخ برجسته ترکیه: زمانی که ایرانی‌ها شعر می‌سرودند، ملت‌های دیگر روی درخت زندگی می‌کردند!+ فیلم

در این مطلب ویدئویی از تمجید پروفسور ایلبر اورتایلی، مورخ برجسته اهل ترکیه از شاعران ایرانی را ببینید.
 
 

پروفسور ایلبر اورتایلی مورخ برجسته اهل ترکیه در تمجید از شاعران ایرنی گفت:« ‏پدران ما از روی شعر ایرانی، تقلید کردند.‏زبان ترکی کاستی‌هایی دارد، آهنگین نیست و یکنواخت است و از فارسی برای رفع آن کمک گرفته است. ‏به احترام شعر پارسی باید ایستاد؛ آن نه شعر فرانسوی است نه روسی. زمانی که ایرانی‌ها شعر می‌سرودند، ملت‌های دیگر روی درخت زندگی می‌کردندضمائم:
زمانی که ایرانی‌ها شعر می‌سرودند، ملت‌های دیگر روی درخت زندگی می‌کردند!